Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Widok

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z kontraktami FRA i SWAP: cena, wartość, rozliczenie płatności. kontraktów. Całość trwa niecałą 1h.

10.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie 16 zadań egzaminacyjnych z przedmiotu Analiza i Wycena Instrumentów Finansowych. Poruszane zagadnienia to bony, certyfikaty depozytowe, obligacje, akcje, wycena opcji, kontrakty terminowe, wycena kontraktów. Są omówione…

20.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie 26 zadań powtórzeniowo-zaliczeniowych z przedmiotu Analiza i Wycena Instrumentów Finansowych. Poruszane zagadnienia to bony, certyfikaty depozytowe, obligacje, akcje, wycena opcji, kontrakty terminowe, strategie opcyjne. W nagraniach…

25.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień obowiązujących na Zarządzaniu Ryzykiem: miary statystyczne, poziom aspiracji i bezpieczeństwa, teoria portfelowa, VaR analityczny, VaR historyczny, test Kupca, test Christoffersena, funkcja straty Lopeza, funkcja straty…

30.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie krok po kroku metodologii samodzielnego wykonania projektu z Analizy i Wyceny Instrumentów Finansowych. Zawiera omówienie wytycznych projektu, źródeł danych, dobór właściwych metod oraz wskaźników: wycena mnożnikowa…

20.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z wyceną opcji: wyznaczenie granic wartości opcji, zastosowanie parytetu put-call, wycena opcji metodą drzewa dwumianowego (jednookresowego), dystrybuanta rozkładu normalnego, wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona. Całość…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z kontraktami terminowymi: wyznaczenie zysku, straty, wymaganej kwoty depozytu, rentowności inwestycji, sald rachunków obu stron kontraktu, wymaganego uzupełnienia kwoty depozytu, wycena kontraktów oraz arbitraż.…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z wyceną akcji: model dyskontowanych przepływów pieniężnych, model Gordona, rentowność inwestycji, model dwufazowy oraz model wielofazowy wyceny akcji, wycena metodą porównawczą. Całość omówiona w…

10.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z obligacjami kuponowymi: konwencja dni w roku, narosłe odsetki, cena czysta, cena brudna, wycena obligacji, YTM, duration, zmodyfikowane duration, convexity, aproksymacja ceny obligacji. Całość…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z instrumentami rynku pieniężnego oraz obligacjami zerokuponowymi: bony, certyfikaty depozytowe, dyskonto, stopa dyskonta, stopa rentowności, wycena, porównanie rentowności instrumentów. Całość omówiona w dwóch lekcjach…

10.00

PLN

Zamów

Model CAPM, linia SML, model APT, wyznaczanie stopy wolnej od ryzyka i stopy zwrotu z portfela rynkowego, określenie portfela niedowartościowanego, przewartościowanego oraz dobrze wycenionego, wrażliwość na czynniki, arbitraż. Filmik zawiera…

15.00

PLN

Zamów

Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, przewartościowane i niedowartościowane. Filmik zawiera omówienie wszystkich zadań z tegorocznej listy, a także dodatkowe zadania,…

15.00

PLN

Zamów

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Nagrywając obraz z Excela…

25.00

PLN

Zamów

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Kurs zawiera dokładne omówienie…

25.00

PLN

Zamów