Obligacje Kuponowe

Obligacje Kuponowe

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z obligacjami kuponowymi: konwencja dni w roku, narosłe odsetki, cena czysta, cena brudna, wycena obligacji, YTM, duration, zmodyfikowane duration, convexity, aproksymacja ceny obligacji. Całość omówiona w trzech lekcjach trwających około 1h 40 min.

Poniżej przedstawiam krótki fragment lekcji: