Kolokwium AWIF

Kolokwium AWIF

Kurs zawiera dokładne omówienie 26 zadań powtórzeniowo-zaliczeniowych z przedmiotu Analiza i Wycena Instrumentów Finansowych. Poruszane zagadnienia to bony, certyfikaty depozytowe, obligacje, akcje, wycena opcji, kontrakty terminowe, strategie opcyjne.

W nagraniach przypominam najważniejsze aspekty rozwiązywania poszczególnych grup zadaniowych i wskazuję na najczęściej występujące motywy zadań kolokwialnych. Całość jest podzielona na dwa jednogodzinne filmiki.

Serdecznie polecam zapoznać się najpierw z poprzednio nagranymi kursami, gdzie dokładnie i od podstaw pokazuję wzory oraz tłumaczę poszczególne zagadnienia. Dzięki temu będziecie mieli szansę zmierzyć się z przedstawionymi w tym kursie zadaniami samodzielnie, a następnie wspólnie ze mną sprawdzić swoje rozwiązanie lub zrozumieć poprawną metodologię rozwiązania omawianych w tym kursie zadań. Są one bowiem istotnie trudniejsze od zadań z list ćwiczeniowych. Choć wymagają podobnego poziomu wiedzy i bazują na tych samych wzorach, to ich forma czy poziom rozbudowania na pewno Was zaskoczy. A niestety wielokrotnie te motywy zadaniowe występowały w przeszłości na kolokwiach, więc możecie spodziewać się czegoś podobnego do zadań zaprezentowanych w tych nagraniach.

Mimo to jestem przekonany, że po dokładnym obejrzeniu moich nagrań i zrozumieniu poruszanych przeze mnie aspektów, każdy z Was znakomicie poradzi sobie z zaliczeniem ćwiczeń z Analizy i Wyceny Instrumentów Finansowych 🙂