Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Widok

Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, przewartościowane i niedowartościowane. Filmik zawiera omówienie wszystkich zadań z tegorocznej listy, a także dodatkowe zadania,…

15.00

PLN

Zamów

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Nagrywając obraz z Excela…

25.00

PLN

Zamów

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Kurs zawiera dokładne omówienie…

25.00

PLN

Zamów