Portfel Inwestycyjny Lista 1 i 2

Portfel Inwestycyjny Lista 1 i 2

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela.

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień z listy 1 oraz listy 2 oraz wszystkie zadania z tych list. Są one poświęcone wszystkim istotnym aspektom obligacji i budowy portfela inwestycyjnego, obowiązujących Was zarówno na ćwiczeniach jak i laboratoriach. Obie listy stanowią fundamentalną wiedzę dotyczącą tego przedmiotu, zagadnienia z nich są konieczne w celu poprawnego zrobienia projektu i zrozumienia laborek, a lista 2 stanowi niezbędny wstęp do pozostałych list, które będą obowiązywać na ćwiczeniach.

Dodatkowo zostały dodane dwa filmiki omawiające 3 zadania, które wystąpiły u stacjonarnych jako zadania na punkty podczas zajęć, a także jedno dodatkowe zadanie z listy u zaocznych.

Uwaga: Omówienie zadań w filmikach bazuje na tych samych zadaniach i treści, ale innych liczbach, niż na tegorocznej liście. Nie zmienia to niczego w sposobie rozwiązywania lub rozumowania, ale powoduje inne wyniki niż na ćwiczeniach. Ponadto jest omówione jedno dodatkowe zadanie ze strategii immunizacji (duration).

Przykładowe rozwiązane laboratoria 00 prezentujące formę omówienia możecie znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZM_xS6xH7-A
W tym przypadku zamiast Excela korzystam z interaktywnej tablicy, ale idea pozostaje ta sama.

Zamówienie

25.00

PLN

Zamów