Instrumenty Rynku Pieniężnego i Obligacje Zerokuponowe

Instrumenty Rynku Pieniężnego i Obligacje Zerokuponowe

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z instrumentami rynku pieniężnego oraz obligacjami zerokuponowymi: bony, certyfikaty depozytowe, dyskonto, stopa dyskonta, stopa rentowności, wycena, porównanie rentowności instrumentów. Całość omówiona w dwóch lekcjach trwających razem niespełna 1h.

Poniżej przedstawiam krótki fragment filmu