Wycena akcji

Wycena akcji

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z wyceną akcji: model dyskontowanych przepływów pieniężnych, model Gordona, rentowność inwestycji, model dwufazowy oraz model wielofazowy wyceny akcji, wycena metodą porównawczą. Całość omówiona w dwóch lekcjach trwających około 1h.

Poniżej przedstawiam krótki fragment lekcji: