Zarządzanie Ryzykiem

Widok

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień obowiązujących na Zarządzaniu Ryzykiem: miary statystyczne, poziom aspiracji i bezpieczeństwa, teoria portfelowa, VaR analityczny, VaR historyczny, test Kupca, test Christoffersena, funkcja straty Lopeza, funkcja straty…

30.00

PLN

Zamów