Wycena opcji

Wycena opcji

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z wyceną opcji: wyznaczenie granic wartości opcji, zastosowanie parytetu put-call, wycena opcji metodą drzewa dwumianowego (jednookresowego), dystrybuanta rozkładu normalnego, wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona. Całość omówiona w dwóch lekcjach trwających ponad 1h 20 min.

Poniżej przedstawiam krótki fragment kursu: